Verkiezingsnieuws

Home > Verkiezingen > Verkiezingsnieuws

 

 

 

 

Uitslagenavond Molenlanden

Inwoners kunnen de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen live meemaken en zijn van harte welkom. Het programma start om 21.00 uur (inloop vanaf 20.30 uur). Het adres is: de Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf. Parkeren kan op het Melkwegplein. Ook maken we de voorlopige tussentijdse uitslagen bekend via de social media-kanalen van de gemeente. De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt op vrijdag 23 november.

Kieskompas
De online stemhulp Kieskompas is een goede manier om erachter te komen met welke politieke partij inwoners inwoners het meest op één lijn zitten. Gebruikers zien niet alleen of de partijen het eens of oneens zijn met de stelling, ook de onderbouwingen zijn terug te vinden in het programma. Kieskompas is te vinden op: molenlanden.kieskompas.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard vormen per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Molenlanden. Vanwege deze herindeling deden beide gemeenten niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. De verkiezingen voor alle herindelingsgemeenten worden gehouden op woensdag 21 november 2018.

14-10-2018 12:29 uur


Lijsttrekkersdebat Molenlanden

Op maandag 12 november vond het lijsttrekkersdebat plaats. Het debat was georganiseerd door de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard in samenwerking met Klokradio en Het Kontakt. De lijsttrekkers van de zeven politieke partijen gingen op deze avond met elkaar in debat over verschillende lokale thema’s. Inwoners konden via Twitter vragen stellen met #Molenlandenkiest. Een aantal van deze vragen is op die avond aan de lijsttrekkers voorgelegd.

Het debat was live te volgen via Klokradio en live-stream op deze website. Terugkijken? https://www.youtube.com/watch?v=yAgtlVg0Kmw

Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard vormen per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Molenlanden. Vanwege deze herindeling deden beide gemeenten niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. De verkiezingen voor alle herindelingsgemeenten worden gehouden op woensdag 21 november 2018.

13-11-2018 14:20 uur


Kandidatenlijsten

Bekijk hier het overzicht van alle kandidaten.

07-11-2018 19:06 uur


Route mobiel stembureau (stembus)

De route en tijden van het mobiele stembureau zijn definitief vastgesteld door de leden van het centraal stembureau.

31-10-2018 22:06 uur


Kieskompas

Welke politieke partij past het best bij u? Kijk op Kieskompas!

De online stemhulp Kieskompas is een goede manier om erachter te komen met welke politieke partij u het meest op één lijn zit. Het Kieskompas is opgebouwd uit stellingen over onderwerpen die in Molenlanden spelen. U geeft aan of u het wel of niet eens bent met deze stellingen. Na het beantwoorden van ongeveer dertig vragen geeft het programma uw positie weer te midden van de standpunten van de partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Zo kunt u snel en makkelijk zien met welke partij(en) uw mening het meest overeenkomt. Ook kunt u aangeven welke onderwerpen het belangrijkst voor u zijn en zien welke partij op die punten het meest overeenkomt met u. U ziet niet alleen of de partijen het eens of oneens zijn met de stelling, ook de onderbouwingen zijn terug te vinden in het programma.

29-10-2018 10:58 uur


Stembureaus

Met uw stempas en identiteitsbewijs kunt u in Molenlanden in elk stembureau naar keuze stemmen. Het maakt niet uit of dit stembureau in Giessenlanden of Molenwaard staat. U bent dus niet verplicht te stemmen in het stembureau dat op uw stempas staat vermeld. Op dit overzicht ziet u waar de stembureau zijn.

Alle stembureaus zijn op 21 november open van 7.30 tot 21.00 uur.

29-10-2018 09:45 uur


Stempas

Met uw stempas en uw identiteitsbewijs kunt u op woensdag 21 november uw stem uitbrengen in één van de stembureaus in Molenlanden.

Geldig identiteitsbewijs meenemen
Als u gaat stemmen, moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. U moet zich kunnen legitimeren op het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn (dus geldig tot 22 november 2013 of daarna). Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Identificeren kan met paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

Geen stempas ontvangen/kwijt
Heeft u geen pas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 16 november schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. Dat kan door het formulier ‘Verzoek vervangende stempas’ te downloaden, in te vullen en voorzien van handtekening op te sturen.
Mondeling kunt u een vervangende stempas aanvragen tot dinsdag 20 november, 12.00 uur bij het team Verkiezingen in uw gemeente.
Mocht u na het aanvragen van een nieuwe stempas alsnog uw ‘oude’ stempas terug vinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Bent u niet in het bezit van een stempas, dan kunt u niet stemmen.

29-10-2018 09:05 uur


Iemand anders voor u laten stemmen / volmacht

Kunt u op 21 november zelf niet gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer die in Giessenlanden of Molenwaard woont machtigen om namens u te stemmen. Dat kan op twee manieren:

1) Machtiging door overdracht van de stempas
U draagt uw stem over door het volmachtsbewijs op de achterzijde van uw stempas in te vullen. Zowel u (volmachtgever) als degene die voor u gaat stemmen (gemachtigde) moeten een handtekening op de stempas zetten.
De gemachtigde kan iedereen zijn die in Giessenlanden of Molenwaard woont én ook een stempas heeft ontvangen. Degene die voor u gaat stemmen:

 • mag niet meer dan twee volmachten aannemen;
 • brengt de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uit;
 • moet bij het uitbrengen van de volmachtstem naast zijn of haar eigen identiteitsbewijs ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meenemen.

2) Machtiging door schriftelijke aanvraag
U draagt uw stem over via het formulier ‘Verzoek om bij volmacht te stemmen’. Het ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk vrijdag 16 november 2018 door de gemeente Giessenlanden of Molenwaard zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt vervolgens het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs in het stemlokaal te laten zien. Hier geldt ook dat degene die voor u gaat stemmen niet meer dan twee volmachten mag aannemen en de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uit moet brengen.

19-10-2018 14:13 uur


 Wie mag er stemmen

Om te mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing van de nieuwe gemeente Molenlanden moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u heeft op 8 oktober 2018 de Nederlandse nationaliteit of
 • u heeft de nationaliteit van één van de EU-lidstaten of
 • u heeft de nationaliteit van buiten de EU en bent minimaal 5 jaar onafgebroken woonachtig in Nederland en u heeft een onafgebroken rechtmatige verblijfsstatus;
 • u bent op 21 november 2018 18 jaar of ouder;
 • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht en
 • u bent woonachtig in Giessenlanden of Molenwaard.

Informatie of u als kiezer staat geregistreerd kunt u krijgen bij uw gemeente.

Ik verhuis op 1 november naar Molenlanden. Mag ik dan stemmen?
Om voor de nieuwe gemeente Molenlanden te kunnen stemmen, moet u op 8 oktober 2018, de dag van de kandidaatstelling, ingeschreven staan in één van de twee gemeenten. Als u zich dus per 1 november inschrijft in één van de twee gemeenten en u komt van buiten deze twee gemeenten, kunt u helaas nog niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing.
Verhuist u in deze periode binnen de twee gemeenten, dan ontvangt u wel een stempas en kunt u gewoon stemmen. Let er wel op dat uw stempas dan waarschijnlijk op uw oude adres binnenkomt.

18-10-2018 16:39 uur


Kandidatenlijsten vastgesteld!

Op vrijdag 12 oktober is de kandidatenlijst definitief vastgesteld. Voor de nieuwe gemeente Molenlanden nemen 7 politieke partijen deel met in totaal 203 kandidaten. De lijstnummering is als volgt:

1) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
2) Christen Democratisch Appèl (CDA)
3) ChristenUnie
4) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
5) JEZUS LEEFT
6) Doe mee! Molenlanden
7) Progressief Molenlanden

Hulp nodig bij het bepalen op welke partij u wilt stemmen? Vanaf 29 oktober is de stemhulp van het Kieskompas online. Op 8 november wordt de verkiezingskrant bezorgd en op maandag 12 november vindt het lijsttrekkersdebat plaats. Vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom, het debat vindt plaats in zalen- en partycentrum De Til in Giessenburg.

17-10-2018 10:04 uur


Stembureauleden gezocht

Op 21 november 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de nieuw te vormen gemeente Molenlanden. Daarvoor zijn wij nog op zoek naar stembureauleden en stemmentellers.

Op de stembureaus werken we in 2 ploegen, namelijk van 7.00 tot 14.00 uur en van 14.00 uur tot 21.00 uur. Na 21.00 uur tellen alle leden gezamenlijk (met behulp van extra tellers) de stemmen.

Om de kwaliteit van de stembureauleden te kunnen waarborgen moet ieder stembureaulid een e-learning volgen en daarvoor een toets afleggen. Dit is een voorwaarde om vervolgens ook aan de klassikale training te kunnen deelnemen. Het volgen van de e-learning is niet van toepassing voor stemmentellers.

Als u verwacht op de kandidatenlijst genoemd te worden is het niet mogelijk om lid te zijn van een stembureau. Als stembureaulid of stemmenteller ontvangt u de volgende vergoeding:Interesse? Vul dan uiterlijk 10 oktober het aanmeldformulier in en stuur het ingevulde formulier per mail naar verkiezingen@jouwgemeente.nl. Ook vragen kunt u stellen via dit mailadres.

24-09-2018 17:04 uur


Namen lokale en landelijke politieke partijen

Op 21 november 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Molenlanden. Om deel te kunnen nemen aan deze verkiezingen moesten nieuwe en bestaande lokale groeperingen hun naam uiterlijk 27 augustus 2018 laten registreren.

Inmiddels heeft het centraal stembureau een beslissing genomen over de ingediende naamregistraties. Gemachtigden van deze partijen hebben schriftelijk bericht ontvangen en in dit bericht maken we bekend welke partijen zich geregistreerd hebben:

 • Doe Mee! Molenlanden
 • Progressief Molenlanden

Iedere belanghebbende kan binnen zes dagen na publicatie beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naast de partijen die hun naam hebben geregistreerd zijn de volgende partijen voornemens aan de verkiezingen deel te nemen. Deze partijen staan geregistreerd in het register voor de verkiezing van de Tweede Kamer en hoeven dus niet lokaal hun naam te registreren:

 • Christen Democratisch Appèl (CDA)
 • ChristenUnie
 • JEZUS LEEFT
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

31-08-2018 13:04 uur